News
Neftçilər Günü

 

Hörmətli Neftçilər,
“Neftçilər Günü” Və “Əsrin Müqviləsi”nin 23 illik yubileyi münasibətilə “Kaspian Drilinq Kompani Ltd” şirkəti sizi ürəkdən təbrik edir, Sizə cansağlığı və fəaliyyətinizdə müvəfvəqiyyətlər arzulayırıq.