News
15.06.13

 15 İyun 2013-ci ildə Dədə Qorqud qurğusunda 4 il hadisəsiz və 4 il qeydə alınmış bədbəxt hadisəsiz iş müddəti çox böyük nəticədir, hansı ki, dənizdəki işçilərimiz tərəfindən təhlükəsizlik texnikasına daima riayyət etməyi tələb edir. 

 

 

Belə uğurlar bir daha təsdiqlədi ki, biz bütün dəniz qazma qurğularını Daima hadisəz idarə edə bilərik.
İş vaxtının itirilməsinə səbəb olan hadisəsiz və qeydə alınmış bədbəxt hadisəsiz iş Dədə Qorqud qurğusunun 4 illik fəaliyyəti KDK LTd. şirkəti üçün həqiqətən önəmli bir tarixdir.   
Yuxarıda göstərilmiş nailiyyətlərinə görə KDK şirkəti İADC (Qazıma İcraçılarının Beynəlxalq Assosiasiyası) tərəfindən xüsusi Sertifikatları ilə təltif olunmuşdur.