News
12.06.2012

Kaspian Drilinq Kompani Ltd (KDK) “ Dədə Qorqud” və “İstiqlal” yarımbatan qazma qurğuları üzrə qazma xidmətlərinin təmin edilməsinə dair BP Exploration (Caspian Sea) Ltd. -ilə on illik müqavilə bağlayıb. İlk növbədə onların “Azəri-Çıraq-Günəşli” və “Şah Dəniz” yataqlarında istismarı nəzərdə tutulur.