News
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələr Günü

 

Kaspian Drilinq Kompani Ltd şirkəti bütün Azərbaycan xalqını 26 iyun Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə təbrik edir, Vətənin qulluğunda xidmət edən silahlı qüvvələrin bütün zabit və əsgər heyyətinə cansağlığı, xoşbəxtlik və əminamanlıq azru edir.