News
Neftçilər Günü

Hörmətli Neftçilər! “Neftçilər Günü” Və “Əsrin Müqviləsi”nin 24 illik yubileyi münasibətilə “Kaspian Drilinq Kompani Ltd” şirkəti sizi ürəkdən təbrik edir, Sizə cansağlığı və fəaliyyətinizdə müvəfvəqiyyətlər arzulayırıq!