Heydər Əliyev adına qazma qurğusunun açılışı 18.05.2017