KDK Ltd. haqqında
 
Əsas məqsədimiz

Şirkətimizin əsas məqsədi, öncül dəniz qazma operatoru olmaqla, ən yüksək səviyyədə quyu mühəndisliyi, kompleks layihə idarəetməsi və qazma xidmətləri ilə təmin etməkdir. Biz bu məqsədimizə, səriştəli və işə həvəsli heyətin integrasiyası, texniki cəhətdən tələbkar mühitə diqqət yetirməklə ən yeni texnologiyalara cavab verən yüksək standartlı avadanlıq və əməkdaşlarımızın sağlamlığına və təhlükəsizliyinə xüsusi önəm verməklə nail oluruq.

Xəbərlər